Aktuality

BIO Osivo pro podzim 2017   Vážení ekozemědělci,  Obchodní odbytová společnost PRODEJ-BIO s.r.o. se i v letošním roce  zabývá  množením, výrobou a prodejem osiv pro použití v ekologickém zemědělství (bioosiv). Pro podzimní osev budeme nabízet osivo následujících druhů a odrůd: 1/ ozimá pšenice...